Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 7.700 0 (0,00) 7,87 0,85
APF 34.733 -767 (-2,16) 3,31 0,91
BBC 51.200 0 (0,00) 7,35 0,75
BCF 0 -37.900 (-100,00) 12,32 2,79
BKH 43.900 0 (0,00) 12,73 1,54
BLT 18.900 0 (0,00) 18,89 0,48
BMV 10.000 0 (0,00) 85,04 0,99
C22 9.300 0 (0,00) 3,89 0,47
CAN 0 -29.400 (-100,00) 7,33 1,14
CBS 7.300 0 (0,00) 0,00 0,31
CMF 161.000 0 (0,00) 7,83 2,90
CMN 42.800 0 (0,00) 8,29 1,46
FCS 7.600 0 (0,00) -8,39 2,23
HHC 0 -107.000 (-100,00) 42,75 4,03
HKB 774 -26 (-3,25) -4,60 0,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/10/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát 1,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 28/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 15/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 16/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP