Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 10.700 0 (0,00) 10,93 1,18
APF 31.422 +2.422 (+8,35) 4,87 0,78
BBC 50.700 +70 (+1,40) 9,47 0,78
BCF 0 -53.000 (-100,00) 14,98 3,91
BKH 33.400 0 (0,00) 9,69 1,17
BLT 14.000 0 (0,00) 13,99 0,36
BMV 10.000 0 (0,00) 127,99 0,99
C22 13.500 0 (0,00) 5,65 0,69
CBS 8.000 0 (0,00) 0,00 0,34
CMF 120.000 0 (0,00) 5,83 2,16
CMN 44.000 0 (0,00) 8,52 1,50
DFS 9.900 0 (0,00) -11,34 1,70
HHC 0 -101.000 (-100,00) 63,41 3,93
HKB 691 -9 (-1,29) -12,66 0,10
HNM 0 -4.500 (-100,00) -29,95 0,49
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát 1,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 16/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP