Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
HEC 53.100 0 (0,00) 5,40 0,83
HSA 34.900 0 (0,00) -4,00 1,21
IPA 22.741 -259 (-1,13) 8,31 1,25
PPE 0 -15.400 (-100,00) 45,62 3,71
PPS 0 -12.800 (-100,00) 12,03 1,09
SDC 0 -8.800 (-100,00) 12,03 0,44
TV1 11.600 -100 (-0,85) 23,09 1,04
TV4 18.694 +194 (+1,05) 8,42 1,45
TVM 9.900 0 (0,00) 19,03 0,45
VCT 16.000 0 (0,00) -10,29 0,00
VNC 0 -39.000 (-100,00) 13,03 1,58
VQC 17.400 0 (0,00) 6,56 0,71
VTK 38.040 -1.660 (-4,18) 10,70 1,60
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hậu Giang 22.355,50%
Lê Quang Trưởng 0,00%
Lê Quốc Tú 0,00%
Vũ Thành Trung 0,00%
Lê Ngọc Tùng 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP