Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 21.000 -900 (-4,11) 13,05 1,84
HEC 34.900 0 (0,00) 2,38 0,77
HGR 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
HSA 32.100 0 (0,00) -3,68 1,11
HTK 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
IPA 17.500 0 (0,00) 13,28 0,85
PAN 18.900 -10 (-0,52) 19,49 0,66
PPE 0 -6.500 (-100,00) -8,34 1,43
PPS 7.006 +6 (+0,09) 6,23 0,63
SDC 0 -16.200 (-100,00) 39,09 0,82
TV1 9.950 +50 (+0,51) -40,61 1,04
TV2 50.400 -90 (-1,75) 8,64 1,82
TV4 11.900 0 (0,00) 8,73 1,07
TVM 8.900 0 (0,00) 14,33 0,44
VCT 5.000 0 (0,00) -20,39 0,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 14/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP