Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Phát điện 2 (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 34.353 +253 (+0,74) 7,21 2,08
BHA 13.300 -100 (-0,75) 16,49 1,25
BSA 15.356 +356 (+2,37) 8,22 1,21
DNC 0 -60.500 (-100,00) 13,75 4,34
DNH 40.300 0 (0,00) 16,15 2,94
DTE 24.115 +215 (+0,90) 8.285,49 2,29
DTK 13.129 +429 (+3,38) 13,90 1,22
DTV 45.300 0 (0,00) 10,55 2,30
EAD 19.600 0 (0,00) 14,58 1,66
GE2 32.900 -2.600 (-7,32) 0,00 0,00
GHC 34.223 +3.423 (+11,11) 9,27 1,58
GSM 14.150 +50 (+0,35) 11,05 1,03
HJS 32.600 +500 (+1,56) 13,57 2,31
NBP 14.120 +20 (+0,14) 14,82 0,75
NTH 40.000 0 (0,00) 10,05 2,81
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 18/05/2021

Xem thêm

TOP