Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Fiditour (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
13/09/2011 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.200 0 (0,00) 3,46 0,11
BSG 10.000 0 (0,00) 51,77 1,03
BTV 19.200 0 (0,00) 37,75 1,79
CTC 0 -2.600 (-100,00) 89,56 0,25
CXH 7.000 0 (0,00) 7,82 0,62
DAR 9.600 0 (0,00) 6,11 0,76
DBH 9.400 0 (0,00) 14,61 0,88
DLT 9.300 0 (0,00) 2,26 0,40
DSP 14.800 +400 (+2,78) 28,74 1,33
FDT 0 -38.800 (-100,00) 15,70 2,96
HHG 1.001 -99 (-9,00) 185,02 0,11
HNT 3.900 0 (0,00) 7,73 0,37
HOT 25.900 0 (0,00) 16,45 1,80
HRT 2.700 -400 (-12,90) 15,56 0,30
MAS 24.891 +391 (+1,60) 6,87 1,86
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bùi Minh Long 20,24%
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV 19,64%
Lê Thị Thảo 14,82%
CTCP Đầu tư Toàn Việt 4,80%
Lê Văn Lợi 2,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 12/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 30/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP