Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 26.000 -2.000 (-7,14) 65,22 1,59
DNC 0 -62.500 (-100,00) 12,44 4,37
DNH 26.000 0 (0,00) 10,50 1,79
DTV 25.300 0 (0,00) 6,53 1,36
EAD 16.400 0 (0,00) 7,43 1,31
EBA 0 -15.900 (-100,00) 43,65 1,46
GHC 30.545 +1.145 (+3,89) 6,61 1,74
HJS 0 -21.000 (-100,00) 8,98 1,48
HNA 9.900 0 (0,00) 32,69 0,88
HND 14.647 +647 (+4,62) 6,24 1,18
HTE 5.200 0 (0,00) 9,66 0,48
ISH 13.500 +300 (+2,27) 6,79 1,04
NBP 0 -11.300 (-100,00) 7,14 0,57
NCP 11.500 0 (0,00) 916,66 2,53
NT2 17.050 +55 (+3,33) 6,51 1,19
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 66,08%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 20,36%
Công ty Cổ phần GALAX 7,11%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 0,00%
Hoàng Ngọc Hiếu 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 06/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 16/03/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 30/03/2015

Xem thêm

TOP