Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Domenal (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.300 0 (0,00) -1,48 0,00
APT 3.400 0 (0,00) -0,22 0,00
ATA 2.500 0 (0,00) -133,82 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) 240,95 1,04
AVF 1.200 0 (0,00) -0,49 0,00
BLF 0 -3.100 (-100,00) -3,32 0,26
CAD 1.800 0 (0,00) -1,78 0,00
CAT 23.022 +322 (+1,42) 7,40 1,67
CCA 18.100 -200 (-1,09) 4,18 0,88
CNA 43.900 0 (0,00) -98,85 4,54
CQN 22.000 0 (0,00) 17,56 1,84
KHS 17.355 +155 (+0,90) 5,28 0,94
SJ1 12.779 -1.121 (-8,06) 21,94 1,05
TAR 24.327 -73 (-0,30) 11,77 1,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hà Thị Dạ Thảo 6,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 15/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 15/08/2022
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 15/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 20/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 06/04/2022

Xem thêm

TOP