Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Domenal (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 4.900 0 (0,00) -2,12 0,00
APT 4.800 0 (0,00) -0,20 0,00
ATA 4.100 0 (0,00) -9,69 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -43,01 1,04
AVF 1.900 0 (0,00) -0,77 0,00
BLF 0 -7.200 (-100,00) -12,19 0,54
CAD 3.500 0 (0,00) -10,73 0,00
CAT 27.318 +1.918 (+7,55) 5,31 1,96
CCA 9.800 0 (0,00) 21,30 0,66
CNA 43.900 0 (0,00) -325,40 4,32
CQN 23.400 0 (0,00) 18,29 1,93
DAT 24.600 -90 (-3,52) 24,80 1,67
DBC 71.700 -20 (-0,27) 8,42 1,72
FMC 49.000 -250 (-4,85) 12,24 1,71
GTN 18.000 -120 (-6,25) 45,17 1,09
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 17/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hà Thị Dạ Thảo 6,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP