Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.889 +89 (+2,34) -1,45 0,00
APT 3.000 0 (0,00) -0,19 0,00
ATA 3.336 -64 (-1,88) -178,57 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -43,01 1,04
AVF 1.113 +13 (+1,18) -0,45 0,00
BLF 3.937 -63 (-1,58) -5,50 0,32
CAD 2.019 +119 (+6,26) -11,51 0,00
CAT 23.843 -57 (-0,24) 7,66 1,73
CCA 20.935 +2.135 (+11,36) 6,77 1,11
CMX 19.500 +5 (+0,25) 15,75 1,34
CNA 43.900 0 (0,00) -325,40 4,32
CQN 27.350 +550 (+2,05) 23,86 2,17
DAT 14.600 -30 (-2,01) 21,61 1,15
DBC 26.200 +90 (+3,55) 12,76 1,29
FMC 61.900 +200 (+3,33) 13,49 2,06
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 10,00%
Bùi Phan Hoàng Anh 6,95%
Huỳnh Văn Long 1,26%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 14/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 04/04/2018

Xem thêm

TOP