Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.800 0 (0,00) -0,58 0,49
APT 3.300 0 (0,00) -0,27 0,00
ATA 300 0 (0,00) -0,73 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -30,56 1,02
AVF 300 0 (0,00) -0,11 0,00
BLF 0 -3.000 (-100,00) 5,86 0,22
CAD 300 0 (0,00) -1,87 0,00
CAT 10.400 0 (0,00) 4,86 0,88
CCA 6.000 -1.000 (-14,29) 6,56 0,37
CFC 23.100 0 (0,00) -30,50 2,01
DAT 18.500 +120 (+6,93) 16,36 1,44
FDG 400 0 (0,00) -0,99 0,00
GTN 20.100 +15 (+0,75) -106,99 1,39
HAG 5.000 0 (0,00) 31,38 0,28
HNG 15.300 -10 (-0,64) -7,15 1,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 30,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư SFC 22,81%
Hồ Thị Sương 9,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/04/2020

Xem thêm

TOP