Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ATA 297 -3 (-1,00) -0,35 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) 263,57 0,98
AVF 299 -1 (-0,33) -0,16 0,00
BLF 0 -1.800 (-100,00) -7,78 0,13
CAD 380 +80 (+26,67) -1,38 0,00
CAT 8.500 0 (0,00) 3,44 0,75
CFC 14.600 0 (0,00) -10,51 1,47
DAT 16.300 0 (0,00) 13,76 1,32
DBC 23.657 +157 (+0,67) 5,83 0,71
FDG 1.000 0 (0,00) -11,80 0,00
GGS 5.100 0 (0,00) 27,83 0,51
GTN 18.150 -5 (-0,27) -3.016,08 1,70
HAG 5.350 +4 (+0,75) 33,32 0,37
HNG 18.150 +5 (+0,27) -24,81 1,53
HVA 0 -1.500 (-100,00) -3,40 0,13
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á 28,57%
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/05/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 20/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 15/10/2018

Xem thêm

TOP