Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nam Việt (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
06/11/2019 FPTS Không có 28200 28200
17/10/2019 VCSC Không có Không có Không có
17/10/2019 VDS Mua 35400 35400
17/10/2019 VDS Mua 35400 35400
17/10/2019 VCSC Không có Không có Không có
15/08/2019 PHS Mua 32432 32432
08/08/2019 PHS Giữ 32432 32432
23/05/2019 MASC Mua 35000 35000
22/05/2019 MASC Mua 35000 35000
07/05/2019 FPTS Bán 33000 33000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.800 0 (0,00) -0,70 0,47
APT 4.000 0 (0,00) -0,98 0,00
ATA 300 +100 (+50,00) -0,52 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -30,56 1,02
AVF 400 0 (0,00) -0,16 0,00
BLF 2.610 -190 (-6,79) 6,53 0,22
CAD 400 +100 (+33,33) -2,50 0,00
CAT 10.000 -1.200 (-10,71) 4,67 0,84
CCA 7.750 -250 (-3,13) 8,66 0,48
CFC 23.100 +6.600 (+40,00) -13,56 1,89
DAT 14.900 0 (0,00) 11,01 1,16
FDG 900 +100 (+12,50) -2,62 0,00
GTN 14.250 -25 (-1,72) -53,77 1,42
HAG 2.660 -2 (-0,74) 9,75 0,19
HNG 12.300 +10 (+0,81) -5,20 1,38
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Deutsche Bank AG 2,53%
Quỹ đầu tư tăng trường DFVN 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 10/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP