Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/07/2010 VDS Mua 47000 Không có
26/04/2010 VCSC Mua 53000 Không có
05/11/2009 VCSC Không có Không có Không có
14/04/2009 FPTS Không có Không có Không có
01/12/2008 VDS Mua Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ATA 670 +70 (+11,67) -0,02 0,00
AUM 0 -10.800 (-100,00) 64,48 0,98
AVF 260 -40 (-13,33) -0,19 0,00
BLF 0 -3.700 (-100,00) 1.762,44 0,27
CAD 600 +100 (+20,00) -1,07 0,00
CFC 8.000 0 (0,00) 28,55 1,32
DAT 8.410 -63 (-6,96) 8,82 0,72
DBC 24.674 +1.874 (+8,22) 6,66 0,79
FDG 1.320 -180 (-12,00) -0,77 0,00
GGS 10.000 0 (0,00) -50,67 0,84
HAG 4.990 -4 (-0,79) 14,92 0,35
HNG 14.100 -15 (-1,05) -52,38 1,14
HVA 2.216 -184 (-7,67) 2,42 0,19
HVG 5.100 -4 (-0,77) 76,90 0,62
ICF 2.120 0 (0,00) -1,90 0,23
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Thị Lệ 4,62%
Trần Thị Thu Vân 4,62%
Trịnh Thị Mai Phương 3,97%
Phạm Đình An 2,19%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 1,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 07/11/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 30/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 25/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 31/07/2017
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2017 16/11/2017

Xem thêm

TOP