Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.808 -292 (-7,12) -1,42 0,00
APT 3.000 0 (0,00) -0,19 0,00
ATA 3.363 +63 (+1,91) -180,02 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -43,01 1,04
AVF 1.123 +23 (+2,09) -0,45 0,00
BLF 3.946 +46 (+1,18) -5,50 0,32
CAD 1.893 +193 (+11,35) -10,79 0,00
CAT 22.925 +425 (+1,89) 7,37 1,66
CCA 18.823 +1.023 (+5,75) 6,08 1,00
CMX 17.200 0 (0,00) 13,89 1,18
CNA 43.900 0 (0,00) -325,40 4,32
CQN 23.289 +289 (+1,26) 20,32 1,85
DAT 15.050 -30 (-1,95) 22,28 1,19
DBC 23.800 +85 (+3,70) 11,59 1,17
FMC 55.500 -40 (-0,71) 12,10 1,84
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP