Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.800 0 (0,00) -0,70 0,47
APT 4.000 0 (0,00) -0,98 0,00
ATA 300 0 (0,00) -0,52 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -30,56 1,02
AVF 400 0 (0,00) -0,16 0,00
BLF 0 -3.000 (-100,00) 6,53 0,22
CAD 400 0 (0,00) -2,50 0,00
CAT 9.400 +800 (+9,30) 4,39 0,79
CCA 6.700 -1.100 (-14,10) 7,48 0,42
CFC 23.100 0 (0,00) -13,56 1,89
DAT 13.900 -100 (-6,71) 10,27 1,09
FDG 900 0 (0,00) -2,62 0,00
GTN 13.950 -5 (-0,35) -52,63 1,39
HAG 2.550 0 (0,00) 9,34 0,19
HNG 12.200 0 (0,00) -5,16 1,37
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 7,35%
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 4,19%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á 1,14%
Huỳnh Phụng Kiều 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 28/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 28/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 31/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 20/05/2018

Xem thêm

TOP