Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.800 0 (0,00) -0,59 0,48
APT 3.500 0 (0,00) -0,29 0,00
ATA 300 0 (0,00) -0,73 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -30,56 1,02
AVF 500 0 (0,00) -0,19 0,00
BLF 0 -3.000 (-100,00) 8,46 0,21
CAD 400 0 (0,00) -2,50 0,00
CAT 10.006 +106 (+1,07) 4,68 0,85
CCA 7.000 0 (0,00) 7,66 0,47
CFC 23.100 0 (0,00) -30,50 2,01
DAT 57.500 +370 (+6,87) 49,32 4,36
FDG 400 0 (0,00) -0,99 0,00
GTN 22.850 +145 (+6,77) -203,67 1,58
HAG 3.870 +7 (+1,84) 5,05 0,22
HNG 12.000 +5 (+0,41) -8,40 1,45
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 7,35%
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 4,19%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á 1,14%
Huỳnh Phụng Kiều 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 13/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 13/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 28/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 28/02/2019

Xem thêm

TOP