Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
07/11/2019 SSI Mua 27300 27300
22/10/2019 SSI Mua 27300 27300
21/03/2019 BVS Không có 25300 25300
07/03/2019 SSI Mua 29700 29700
16/11/2018 BVS Mua 34300 34300
14/11/2018 BVS Mua 34300 34300
07/11/2018 BVS Mua 34300 34300
25/10/2018 BVS Mua 34300 34300
07/09/2018 VCSC Không có Không có Không có
06/09/2018 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.400 0 (0,00) -0,60 0,40
APT 4.000 0 (0,00) -0,33 0,00
ATA 200 0 (0,00) -0,49 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -30,56 1,02
AVF 400 0 (0,00) -0,16 0,00
BLF 0 -2.700 (-100,00) 5,87 0,20
CAD 300 0 (0,00) -1,87 0,00
CAT 11.099 -301 (-2,64) 5,19 0,94
CCA 5.700 0 (0,00) 6,37 0,35
CFC 23.100 0 (0,00) -30,50 1,84
DAT 12.050 -90 (-6,94) 8,90 0,94
FDG 800 0 (0,00) -2,33 0,00
GTN 15.500 +55 (+3,67) -58,48 1,54
HAG 3.200 0 (0,00) 11,72 0,23
HNG 12.700 0 (0,00) -5,37 1,43
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Fraser Investment Holdings Private Limited 8,72%
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 6,99%
SSIAM SIF - Vietnam Active Value Portfolio 4,01%
Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio 3,75%
Vietnam Equity Holding 3,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 17/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP