Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.600 0 (0,00) 3,65 0,15
BSG 7.744 -756 (-8,89) -7,59 1,39
BTV 26.700 -4.500 (-14,42) -17,96 3,33
CTC 0 -2.900 (-100,00) 6,80 0,38
CXH 7.000 0 (0,00) 7,82 0,62
DAR 9.200 0 (0,00) 5,86 0,73
DBH 7.300 0 (0,00) 11,34 0,69
DLT 10.300 0 (0,00) 2,38 0,43
DSP 10.200 +1.300 (+14,61) -6,92 1,12
HGT 10.000 0 (0,00) -4,91 1,09
HHG 2.086 -114 (-5,18) -1,16 0,27
HNT 2.300 0 (0,00) 4,56 0,22
HOT 26.900 0 (0,00) -8,57 2,76
MAS 37.607 -393 (-1,03) -14,55 3,85
PDC 0 -4.500 (-100,00) -19,55 0,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng 65,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Đức Quang 10,00%
Hoàng Đức Nam 10,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 25/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 03/06/2016

Xem thêm

TOP