Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 8.100 0 (0,00) 309,08 0,76
BSG 11.686 -14 (-0,12) -10,69 2,57
BTV 13.600 0 (0,00) -39,31 1,85
CTC 4.667 -33 (-0,70) -4,44 0,67
DLT 19.800 0 (0,00) 7,61 0,84
DSP 9.800 0 (0,00) -28,16 1,21
HGT 16.100 0 (0,00) -17,00 2,30
HHG 3.587 -113 (-3,05) -1,89 0,65
HRT 6.264 -36 (-0,57) -17,59 1,16
KTC 9.900 0 (0,00) 13,42 0,85
MAS 35.000 -1.100 (-3,05) -19,18 6,04
NWT 10.000 0 (0,00) 3.167,27 0,97
PDC 6.968 -332 (-4,55) -15,59 0,83
PGT 5.694 -106 (-1,83) 23,60 1,43
TTT 44.100 0 (0,00) 19,33 0,48
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 86,85%
Nguyễn Văn Khiên 0,77%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 01/03/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 13/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP