Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.200 0 (0,00) 2,74 0,11
BSG 10.200 0 (0,00) -7,23 1,50
BTV 35.000 0 (0,00) 284,26 3,36
CTC 0 -4.100 (-100,00) 1.465,85 0,60
CXH 7.000 0 (0,00) 7,82 0,62
DAR 11.500 0 (0,00) 7,32 0,91
DBH 10.000 0 (0,00) 15,54 0,94
DLT 9.300 0 (0,00) 2,15 0,39
DSP 11.567 -33 (-0,28) 35,79 1,04
HHG 1.300 0 (0,00) -3,29 0,13
HNT 2.500 0 (0,00) 4,95 0,24
HOT 46.000 0 (0,00) 54,21 3,25
HRT 3.100 0 (0,00) -5,75 0,36
MAS 0 -34.500 (-100,00) 14,47 2,64
PDC 0 -6.400 (-100,00) 244,83 0,64
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Văn Tuấn 23,63%
Mai Xuân Hà 17,80%
Lưu Ngọc Long 8,07%
Nguyễn Thị Liễu 7,00%
Nguyễn Dương Trung Hiếu 6,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 26/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 14/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP