Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (HNX | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BLN 1.600 0 (0,00) 3,65 0,15
BSG 10.200 0 (0,00) -5,08 1,92
BTV 19.600 0 (0,00) -57,12 2,20
CTC 3.600 -400 (-10,00) 338,46 0,65
CXH 7.000 0 (0,00) 7,82 0,62
DAR 12.100 +1.500 (+14,15) 7,70 0,96
DBH 10.000 0 (0,00) 15,54 0,94
DLT 7.900 0 (0,00) 1,82 0,33
DSP 9.700 +1.200 (+14,12) -9,21 1,04
HHG 1.209 -91 (-7,00) -1,39 0,13
HNT 2.500 0 (0,00) 4,95 0,24
HOT 45.000 0 (0,00) -66,67 3,89
HRT 2.820 -280 (-9,03) -2,04 0,35
MAS 35.700 0 (0,00) 130,77 3,24
PDC 0 -3.300 (-100,00) -9,48 0,34
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Mai Xuân Hà 17,80%
Lưu Ngọc Long 8,07%
Nguyễn Thị Liễu 7,00%
Nguyễn Dương Trung Hiếu 6,03%
Nguyễn Thời Linh 5,92%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 28/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 21/09/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 26/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 14/02/2020

Xem thêm

TOP