Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 8.800 0 (0,00) 4,89 0,61
AMS 6.000 -700 (-10,45) 5,93 0,48
ASD 3.100 0 (0,00) 6,10 0,25
ATB 600 0 (0,00) -2,63 0,06
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0,00) 15,48 0,69
BHA 8.800 0 (0,00) -11,66 1,00
BHT 4.800 +600 (+14,29) -1,46 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 14,32 0,95
HUB 17.400 -10 (-0,57) 4,19 0,62
SC5 19.950 0 (0,00) 10,97 0,85
SII 17.000 0 (0,00) 42,17 0,70
TCD 9.070 -3 (-0,32) 4,85 0,69
TGG 1.000 -6 (-5,66) 33,69 0,10
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà Kiên Giang 6,90%
Nguyễn Ngọc Tiền 4,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 08/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 17/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 08/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 28/02/2019

Xem thêm

TOP