Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/11/2019 FPTS Không có 130000 130000
28/01/2023 KEVS Không có Không có Không có
25/10/2010 DASC Mua Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 85.162 +162 (+0,19) 30,06 4,34
CAG 7.811 -189 (-2,36) 17,15 0,72
CCP 16.400 0 (0,00) -12,11 1,32
CCR 12.517 +617 (+5,18) 21,35 1,10
CCT 11.900 0 (0,00) 327,09 1,28
CDN 27.818 +218 (+0,79) 10,95 1,87
CIA 10.809 +309 (+2,94) -10,72 0,88
CMP 8.100 0 (0,00) -28,01 0,77
CPI 2.559 +159 (+6,63) 15,15 0,00
CVP 10.000 0 (0,00) 12,05 0,89
DDH 16.300 0 (0,00) 110,06 1,34
DL1 3.208 +108 (+3,48) 9,38 0,26
DNL 17.000 0 (0,00) 7,88 1,22
DS3 4.765 -435 (-8,37) 6,65 0,45
DVC 10.200 0 (0,00) 15,01 0,55
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/01/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn 51,00%
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
America Limited Liability Company 22,00%
CTCP Đầu tư Thái Bình 10,02%
Nguyễn Văn Tiến 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 19/01/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 01/12/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 20/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 01/12/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 01/12/2022

Xem thêm

TOP