Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
30/09/2021 BSI Mua 35000 35000
14/07/2021 VCSC Không có Không có Không có
21/03/2019 EPS Mua 22000 22000
22/08/2018 EPS Mua 19600 19600
22/08/2018 EPS Mua 19600 19600
06/09/2017 VDS Mua 22100 22100
06/09/2017 VDS Mua 22100 22100
09/11/2011 KEVS Giữ 13700 Không có
13/05/2010 VDS Giữ 15100 Không có
14/04/2010 TLSC Giữ 15059 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 34.353 +253 (+0,74) 7,21 2,08
BHA 13.300 -100 (-0,75) 16,49 1,25
BSA 15.356 +356 (+2,37) 8,22 1,21
DNC 0 -60.500 (-100,00) 13,75 4,34
DNH 40.300 0 (0,00) 16,15 2,94
DTE 24.115 +215 (+0,90) 8.285,49 2,29
DTK 13.129 +429 (+3,38) 13,90 1,22
DTV 45.300 0 (0,00) 10,55 2,30
EAD 19.600 0 (0,00) 14,58 1,66
GE2 32.900 -2.600 (-7,32) 0,00 0,00
GHC 34.223 +3.423 (+11,11) 9,27 1,58
GSM 14.150 +50 (+0,35) 11,05 1,03
HJS 32.600 +500 (+1,56) 13,57 2,31
NBP 14.120 +20 (+0,14) 14,82 0,75
NTH 40.000 0 (0,00) 10,05 2,81
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Năng lượng R.E.E 50,45%
Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần 30,55%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 9,88%
Công ty Chứng khoán Sài Gòn 2,60%
Swiftcurrent Offshore, L.P. 2,41%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 18/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 18/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 03/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 30/10/2020

Xem thêm

TOP