Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/06/2021 VCSC Không có Không có Không có
01/06/2021 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 4.172 +172 (+4,30) 1.701,87 0,56
ALV 3.500 0 (0,00) 6,12 0,31
AMC 0 -23.000 (-100,00) 7,46 1,39
ATG 2.700 0 (0,00) -3,39 0,32
BKC 8.659 +59 (+0,69) -2,71 0,97
BMC 26.200 -80 (-2,96) 21,05 1,60
BMJ 14.300 0 (0,00) 16,32 0,86
CMI 2.100 0 (0,00) -2,40 0,00
DHM 13.400 +85 (+6,77) -8,02 1,42
HGM 0 -34.000 (-100,00) 14,92 2,69
HPM 0 -10.400 (-100,00) -28,01 1,73
HUX 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
KCB 14.086 +886 (+6,71) 51,91 1,58
KHB 6.330 -70 (-1,09) -684,00 1,30
KHD 12.291 +591 (+5,05) 6,21 0,89
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 21/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 17/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 23/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 30/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 25/01/2021

Xem thêm

TOP