Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 3.967 +267 (+7,22) 1.574,23 0,52
ALV 3.500 0 (0,00) 6,12 0,31
AMC 22.450 +450 (+2,05) 7,14 1,33
ATG 2.700 0 (0,00) -3,39 0,32
BKC 8.600 -300 (-3,37) -2,81 1,01
BMC 27.000 -20 (-0,73) 21,21 1,61
BMJ 14.300 +800 (+5,93) 15,37 0,82
CMI 2.100 0 (0,00) -2,40 0,00
DHM 12.550 0 (0,00) -8,02 1,42
HGM 0 -34.000 (-100,00) 14,92 2,69
HPM 0 -10.400 (-100,00) -28,01 1,73
HUX 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
KCB 13.209 +9 (+0,07) 51,72 1,57
KHB 6.394 +194 (+3,13) -661,43 1,25
KHD 11.716 -684 (-5,52) 6,57 0,94
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 25,00%
Văn phòng Thành ủy Bình Định 22,51%
Đoàn Thị Thu Thủy 4,78%
America Limited Liability Company 2,86%
Trịnh Thị Xuân 1,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 16/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 19/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 15/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 20/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 19/10/2020

Xem thêm

TOP