Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Damac GLS (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 500 0 (0,00) 212,73 0,06
ALV 2.200 0 (0,00) 31,23 0,19
AMC 0 -17.900 (-100,00) 5,61 1,03
ATG 570 -3 (-5,00) -0,56 0,07
BKC 0 -5.600 (-100,00) 5,15 0,42
BMC 10.500 +10 (+0,96) 8,09 0,65
BMJ 15.100 0 (0,00) 5,92 1,11
CMI 1.900 0 (0,00) -1,22 0,00
DHM 3.660 -27 (-6,87) 24,39 0,32
HGM 0 -36.000 (-100,00) 69,18 2,83
HPM 0 -12.900 (-100,00) -9,66 1,87
KCB 3.000 0 (0,00) -0,90 0,37
KHB 600 0 (0,00) -3,47 0,12
KHD 8.124 +124 (+1,55) 5,78 0,71
KSB 13.100 -25 (-1,87) 2,13 0,54
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
America Limited Liability Company 10,20%
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp xanh Việt Nam 2,36%
Nguyễn Công Cương 1,65%
Vũ Huy Quý 1,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 03/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019

Xem thêm

TOP