Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Damac GLS (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 3.657 +157 (+4,49) 1.574,23 0,52
ALV 3.451 +151 (+4,58) 6,03 0,31
AMC 23.534 -466 (-1,94) 7,46 1,39
ATG 2.745 +45 (+1,67) -3,45 0,33
BKC 8.277 +77 (+0,94) -2,62 0,94
BMC 27.200 -80 (-2,85) 21,21 1,61
BMJ 15.800 0 (0,00) 17,79 0,95
CMI 2.094 -206 (-8,96) -2,39 0,00
DHM 12.800 +5 (+0,39) -8,18 1,44
HGM 0 -33.700 (-100,00) 14,79 2,66
HPM 0 -11.500 (-100,00) -30,98 1,92
HUX 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
KCB 11.664 -136 (-1,15) 45,84 1,40
KHB 6.384 +584 (+10,07) -682,93 1,29
KHD 11.684 +784 (+7,19) 6,19 0,88
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
America Limited Liability Company 4,96%
Đoàn Văn Tuyến 4,92%
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp xanh Việt Nam 2,36%
Nguyễn Công Cương 1,65%
Vũ Huy Quý 1,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 26/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 16/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 26/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 20/05/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 22/01/2021

Xem thêm

TOP