Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 711 +11 (+1,57) 297,83 0,08
ALV 2.000 0 (0,00) 3,50 0,18
AMC 19.900 0 (0,00) 7,01 1,12
ATG 800 +2 (+2,56) -1,01 0,09
BKC 0 -5.500 (-100,00) 4,31 0,42
BMC 11.500 -10 (-0,86) 9,20 0,70
BMJ 19.000 0 (0,00) 7,45 1,39
CMI 1.100 0 (0,00) -0,67 0,00
DHM 8.690 0 (0,00) 57,80 0,76
HGM 0 -38.000 (-100,00) 130,71 2,96
HPM 0 -12.900 (-100,00) -7,56 2,05
KCB 1.800 0 (0,00) -0,54 0,22
KHB 500 0 (0,00) -266,92 0,10
KHD 8.500 0 (0,00) 6,04 0,74
KSB 23.700 +90 (+3,94) 3,85 0,95
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 74,66%
Trương Hữu Quyến 10,41%
Nguyễn Thị Kim Thanh 8,04%
Công ty Chứng khoán Đệ Nhất 6,03%
Nguyễn Minh Hoàng 0,17%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 07/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 17/05/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 09/05/2015

Xem thêm

TOP