Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 506 -94 (-15,67) 124,94 0,06
ALV 2.208 -92 (-4,00) 31,35 0,20
AMC 0 -17.500 (-100,00) 5,49 1,01
ATG 600 -4 (-6,25) -0,59 0,07
BKC 0 -6.000 (-100,00) 5,93 0,45
BMC 10.200 -20 (-1,92) 7,86 0,63
BMJ 15.100 0 (0,00) 5,92 1,11
CMI 1.700 0 (0,00) -1,87 0,00
DHM 4.290 0 (0,00) 28,59 0,38
HGM 0 -36.000 (-100,00) 69,18 2,83
HPM 0 -12.900 (-100,00) -9,66 1,87
KCB 3.000 0 (0,00) -0,90 0,37
KHB 572 +72 (+14,40) -3,25 0,11
KHD 7.391 +91 (+1,25) 5,25 0,64
KSB 12.300 -30 (-2,38) 1,97 0,51
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 74,66%
Trương Hữu Quyến 10,41%
Nguyễn Thị Kim Thanh 8,04%
Công ty Chứng khoán Đệ Nhất 6,03%
Nguyễn Minh Hoàng 0,17%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 07/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 17/05/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 09/05/2015

Xem thêm

TOP