Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 3.721 +21 (+0,57) 1.574,23 0,52
ALV 3.500 0 (0,00) 6,12 0,31
AMC 23.150 +150 (+0,65) 7,59 1,41
ATG 2.700 0 (0,00) -3,39 0,32
BKC 8.599 +299 (+3,60) -2,71 0,97
BMC 27.450 +25 (+0,91) 21,40 1,62
BMJ 13.536 -2.264 (-14,33) 15,37 0,82
CMI 2.100 0 (0,00) -2,40 0,00
DHM 12.700 -10 (-0,78) -8,11 1,43
HGM 34.000 +300 (+0,89) 14,92 2,69
HPM 10.400 -1.100 (-9,57) -28,01 1,73
HUX 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
KCB 13.215 +1.515 (+12,95) 51,94 1,58
KHB 6.606 +206 (+3,22) -706,68 1,34
KHD 12.627 +927 (+7,92) 6,69 0,96
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 14,93%
Trương Hữu Quyến 2,08%
Nguyễn Thị Kim Thanh 1,61%
Công ty Chứng khoán Đệ Nhất 1,21%
Nguyễn Minh Hoàng 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 15/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 07/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 17/05/2016

Xem thêm

TOP