Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần An Trường An (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 807 -93 (-10,33) 340,37 0,10
ALV 2.300 0 (0,00) 4,02 0,20
AMC 0 -18.000 (-100,00) 7,04 1,13
ATG 840 +5 (+6,32) -1,06 0,09
BKC 5.800 +300 (+5,45) 4,55 0,44
BMC 11.200 +25 (+2,28) 8,96 0,68
BMJ 19.000 0 (0,00) 7,45 1,39
CMI 1.200 0 (0,00) -0,73 0,00
DHM 8.550 -5 (-0,58) 56,86 0,75
HGM 0 -38.000 (-100,00) 130,71 3,13
HPM 0 -12.900 (-100,00) -7,56 2,14
KCB 1.800 0 (0,00) -0,54 0,22
KHB 400 0 (0,00) -213,53 0,08
KHD 8.503 +403 (+4,98) 6,05 0,74
KSB 24.650 +15 (+0,61) 4,00 0,99
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Anh Quân 6,01%
Tạ Minh Hiếu 5,00%
Đỗ Phi Thường 4,44%
Phan Văn Phước 4,33%
Huỳnh Thị Nga 1,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 12/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP