Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần An Trường An (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ALV 0 -2.500 (-100,00) 1,01 0,20
AMC 0 -20.600 (-100,00) 5,64 1,20
ATG 1.330 -1 (-0,74) -2,80 0,14
BKC 0 -6.200 (-100,00) -4,33 0,53
BMC 13.900 0 (0,00) 11,78 0,86
BMJ 14.900 0 (0,00) 7,77 1,31
CMI 0 -600 (-100,00) -0,08 0,70
DHM 4.340 +1 (+0,23) 21,31 0,39
HGM 0 -41.300 (-100,00) 17,98 3,28
HPM 0 -11.900 (-100,00) 9,30 1,47
KCB 2.800 +300 (+12,00) 30,90 0,16
KHB 0 -1.000 (-100,00) -25,10 0,19
KHD 36.800 0 (0,00) 9,50 2,22
KSB 22.650 0 (0,00) 3,77 1,15
KSH 830 -1 (-1,19) -10,40 0,08
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Phi Thường 4,44%
Phan Văn Phước 4,33%
Huỳnh Thị Nga 1,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 26/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP