Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần An Trường An (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ALV 2.101 +1 (+0,05) 1,87 0,18
AMC 0 -21.000 (-100,00) 6,13 1,30
ATG 1.950 -14 (-6,69) -5,00 0,19
BKC 0 -9.100 (-100,00) 66,46 0,70
BMC 13.950 -5 (-0,35) 17,28 0,91
BMJ 14.900 0 (0,00) 6,33 0,94
CMI 1.100 0 (0,00) -0,08 0,00
DHM 5.860 0 (0,00) 27,39 0,52
HGM 0 -42.500 (-100,00) 15,33 2,47
HPM 0 -11.900 (-100,00) 8,49 1,30
KCB 2.800 +300 (+12,00) -5,31 0,25
KHB 0 -1.000 (-100,00) -0,63 0,12
KHD 36.800 0 (0,00) 1,68 0,51
KSB 28.700 -30 (-1,03) 4,96 1,66
KSH 1.510 +1 (+0,66) -389,34 0,15
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/12/2018

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Phi Thường 12,34%
Phan Văn Phước 4,33%
Huỳnh Thị Nga 1,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 26/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 30/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 25/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 10/11/2017
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2017 27/10/2017

Xem thêm

TOP