Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần An Trường An (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ALV 0 -3.100 (-100,00) 1,25 0,25
AMC 23.500 +2.000 (+9,30) 6,21 1,43
ATG 1.380 0 (0,00) -3,17 0,14
BKC 0 -9.100 (-100,00) -12,32 0,75
BMC 14.500 0 (0,00) 13,34 0,92
BMJ 14.900 0 (0,00) 5,95 0,88
CMI 0 -1.100 (-100,00) -0,15 1,29
DHM 5.050 0 (0,00) 24,16 0,45
HGM 40.000 0 (0,00) 13,55 2,22
HPM 0 -11.900 (-100,00) 10,91 1,37
KCB 2.800 +300 (+12,00) -6,30 0,29
KHB 0 -1.000 (-100,00) -0,63 0,12
KHD 36.800 0 (0,00) 2,31 0,50
KSB 26.600 +20 (+0,75) 4,20 1,40
KSH 1.150 -1 (-0,86) -292,62 0,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/02/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Phi Thường 12,34%
Phan Văn Phước 4,33%
Huỳnh Thị Nga 1,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 26/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 30/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 25/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 10/11/2017

Xem thêm

TOP