Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.800 0 (0,00) -0,70 0,47
APT 4.000 0 (0,00) -0,98 0,00
ATA 300 0 (0,00) -0,52 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -30,56 1,02
AVF 400 0 (0,00) -0,16 0,00
BLF 0 -3.000 (-100,00) 6,53 0,22
CAD 400 0 (0,00) -2,50 0,00
CAT 8.600 -1.400 (-14,00) 4,02 0,73
CCA 7.800 0 (0,00) 8,71 0,48
CFC 23.100 0 (0,00) -13,56 1,89
DAT 14.900 0 (0,00) 11,01 1,16
FDG 900 0 (0,00) -2,62 0,00
GTN 14.000 -25 (-1,75) -52,82 1,39
HAG 2.550 -11 (-4,13) 9,34 0,19
HNG 12.200 -10 (-0,81) -5,16 1,37
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Bích Liên 10,52%
Nguyễn Đình Điệp 7,45%
Phạm Hùng Ước 4,71%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2016 21/07/2016
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2016 20/04/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2015 23/03/2016

Xem thêm

TOP