Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 14.850 -5 (-0,33) 12,27 1,14
BMF 24.083 -1.417 (-5,56) 5,82 0,76
CNG 38.000 +20 (+0,52) 14,46 2,14
DDG 29.481 +1.081 (+3,81) 24,18 2,13
GAS 112.000 +70 (+0,62) 26,80 4,48
GCB 18.707 +1.307 (+7,51) 73,09 1,23
HFC 11.800 +1.500 (+14,56) 16,53 1,13
HTC 0 -31.000 (-100,00) 6,46 1,18
LMH 8.821 +121 (+1,39) -9,58 1,44
MTG 10.142 +742 (+7,89) 42,81 1,64
PCG 11.973 -27 (-0,22) 37,35 1,35
PDT 10.270 -130 (-1,25) -8,11 0,83
PEG 8.400 0 (0,00) -56,71 3,06
PGC 29.100 -30 (-1,02) 12,13 2,12
PGD 36.700 +10 (+0,27) 12,96 2,33
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Thị Thanh Tuyền 24,00%
Cao Thị Như Thủy 1,95%
Nguyễn Thanh Tùng 0,98%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 09/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 25/02/2019

Xem thêm

TOP