Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần MT Gas (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.540 0 (0,00) 5,45 0,42
BMF 17.100 -900 (-5,00) 3,71 0,65
CNG 21.550 +40 (+1,89) 6,75 1,08
DDG 27.624 -176 (-0,63) 31,34 2,55
GAS 78.000 +160 (+2,09) 13,00 2,81
GCB 3.000 0 (0,00) 2,93 0,19
HFC 5.200 0 (0,00) 6,45 0,50
HTC 23.900 -1.400 (-5,53) 6,90 1,04
LMH 750 -5 (-6,25) -2,99 0,09
MTG 2.600 +700 (+36,84) 8,02 0,31
PCG 0 -5.100 (-100,00) -4,08 0,61
PDT 10.100 +800 (+8,60) 1,54 0,12
PEG 6.000 0 (0,00) -32,53 1,99
PGC 17.200 +110 (+6,83) 7,64 1,10
PGD 29.500 0 (0,00) 11,05 1,88
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha 67,56%
Công ty Chứng khoán Rồng Việt 9,10%
Vũ Minh Trí 7,00%
Trần Quang Tuyến 6,19%
Trần Vĩnh Hà 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 06/04/2016
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2015 27/07/2015

Xem thêm

TOP