Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần MT Gas (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.130 +3 (+0,58) 6,46 0,39
BMF 15.040 -1.160 (-7,16) 3,10 0,54
CNG 19.500 -30 (-1,51) 9,36 1,10
DDG 27.579 -221 (-0,79) 54,86 2,20
GAS 70.200 +70 (+1,00) 13,52 2,52
GCB 10.300 0 (0,00) 10,02 0,64
HFC 7.100 -1.200 (-14,46) 8,81 0,68
HTC 0 -24.700 (-100,00) 6,95 1,01
LMH 700 +100 (+16,67) -1,39 0,08
MTG 2.700 0 (0,00) 11,40 0,44
PCG 0 -5.200 (-100,00) -10,13 0,61
PDT 8.000 +1.000 (+14,29) 1,32 0,10
PEG 6.000 0 (0,00) -32,53 1,99
PGC 14.200 +15 (+1,06) 6,72 1,09
PGD 27.000 -40 (-1,45) 14,76 1,73
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha 67,56%
Công ty Chứng khoán Rồng Việt 9,10%
Vũ Minh Trí 7,00%
Trần Quang Tuyến 6,19%
Trần Vĩnh Hà 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 06/04/2016
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2015 27/07/2015

Xem thêm

TOP