Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
05/08/2015 VCBS Không có Không có Không có
25/10/2012 BVS Mua 44700 44700
12/07/2012 FPTS Không có Không có Không có
05/06/2012 VCSC Không có Không có Không có
19/07/2011 VTSC Mua 44000 Không có
08/07/2011 BVS Mua Không có 45,5
24/02/2011 VCSC Mua 43000 Không có
20/12/2010 VCBS Không có Không có Không có
24/11/2010 VDS Mua 40000 Không có
02/12/2009 VDS Mua Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.000 +3 (+0,60) 3,29 0,44
BMF 13.050 -250 (-1,88) 1,32 0,48
CNG 20.000 +30 (+1,52) 6,40 0,99
DDG 27.857 +57 (+0,21) 23,49 2,12
GAS 67.000 +430 (+6,85) 10,77 2,64
GCB 3.700 0 (0,00) 3,60 0,23
HFC 11.000 0 (0,00) 13,65 1,06
HTC 0 -25.000 (-100,00) 7,07 1,05
MTG 1.900 0 (0,00) -3,83 0,32
PCG 5.500 +300 (+5,77) -4,25 0,59
PDT 9.900 -1.700 (-14,66) 1,64 0,14
PEG 6.000 0 (0,00) -535,59 1,88
PGC 13.300 +10 (+0,75) 5,43 0,94
PGD 32.000 +105 (+3,39) 12,32 2,11
PGS 16.904 +4 (+0,02) 11,45 0,87
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 50,50%
Tokyo Gas Asia Pte. Ltd. 24,90%
Saibu Gas Co., Ltd. 21,00%
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 2,61%
CTCP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 0,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 18/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 16/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 10/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP