Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần PETEC Bình Định (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 6.000 -18 (-2,91) 7,54 0,45
BMF 16.500 0 (0,00) 3,40 0,60
CNG 21.900 +10 (+0,45) 10,51 1,24
DDG 28.087 -13 (-0,05) 66,36 2,27
GAS 73.100 -40 (-0,54) 13,99 2,61
GCB 8.974 -726 (-7,48) 8,73 0,56
HFC 5.200 0 (0,00) 6,45 0,50
HTC 0 -28.500 (-100,00) 8,02 1,16
LMH 802 -98 (-10,89) -1,60 0,09
MTG 4.800 +400 (+9,09) 20,26 0,78
PCG 0 -5.300 (-100,00) -10,38 0,62
PDT 10.200 0 (0,00) 1,69 0,13
PEG 6.000 0 (0,00) -21,34 2,04
PGC 18.500 +50 (+2,77) 8,75 1,42
PGD 27.000 0 (0,00) 14,76 1,73
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần 31,54%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP