Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần PETEC Bình Định (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.970 -13 (-2,54) 3,27 0,44
BMF 13.250 -750 (-5,36) 1,34 0,49
CNG 19.700 -5 (-0,25) 6,31 0,98
DDG 27.633 -367 (-1,31) 23,49 2,12
GAS 62.700 -20 (-0,31) 10,08 2,47
GCB 3.700 -500 (-11,90) 3,60 0,23
HFC 11.000 -1.600 (-12,70) 13,65 1,06
HTC 0 -25.000 (-100,00) 7,07 1,05
MTG 1.900 0 (0,00) -3,83 0,32
PCG 0 -5.200 (-100,00) -4,02 0,55
PDT 11.600 -2.000 (-14,71) 1,92 0,16
PEG 6.000 0 (0,00) -535,59 1,88
PGC 13.200 +40 (+3,12) 5,39 0,93
PGD 30.950 +195 (+6,72) 11,92 2,04
PGS 16.514 +214 (+1,31) 11,38 0,86
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần 31,54%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP