Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
26/02/2018 KEVS Không có Không có Không có
20/12/2017 PSI Mua 32000 31000
12/01/2017 KEVS Không có Không có Không có
19/07/2016 KEVS Không có Không có Không có
29/06/2016 KEVS Không có Không có Không có
26/04/2016 VCBS Giữ Không có Không có
04/03/2016 TLSC Không có 38000 38000
27/02/2012 VTSC Mua 37225 Không có
12/12/2011 VDS Mua Không có 35,984001159668
18/11/2011 PSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.000 +3 (+0,60) 3,29 0,44
BMF 13.050 -250 (-1,88) 1,32 0,48
CNG 20.000 +30 (+1,52) 6,40 0,99
DDG 27.857 +57 (+0,21) 23,49 2,12
GAS 67.000 +430 (+6,85) 10,77 2,64
GCB 3.700 0 (0,00) 3,60 0,23
HFC 11.000 0 (0,00) 13,65 1,06
HTC 0 -25.000 (-100,00) 7,07 1,05
MTG 1.900 0 (0,00) -3,83 0,32
PCG 5.500 +300 (+5,77) -4,25 0,59
PDT 9.900 -1.700 (-14,66) 1,64 0,14
PEG 6.000 0 (0,00) -535,59 1,88
PGC 13.300 +10 (+0,75) 5,43 0,94
PGD 32.000 +105 (+3,39) 12,32 2,11
PGS 16.904 +4 (+0,02) 11,45 0,87
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 56,00%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 9,63%
America Limited Liability Company 5,04%
Utilico Emerging Markets Limited 4,99%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt 0,46%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 06/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 15/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP