Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
26/02/2018 KEVS Không có Không có Không có
20/12/2017 PSI Mua 32000 31000
12/01/2017 KEVS Không có Không có Không có
28/09/2016 BVS Không có Không có Không có
28/09/2016 BVS Không có Không có Không có
26/04/2016 VCBS Giữ Không có Không có
04/03/2016 TLSC Không có 38000 38000
27/02/2012 VTSC Mua 37225 Không có
12/12/2011 VDS Mua Không có 35,984001159668
18/11/2011 PSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.350 +4 (+0,75) 5,27 0,41
BMF 17.400 0 (0,00) 3,59 0,63
CNG 20.600 -10 (-0,48) 6,57 1,05
DDG 27.003 -197 (-0,72) 30,43 2,05
GAS 72.100 -10 (-0,13) 12,27 2,66
GCB 10.000 +400 (+4,17) 9,73 0,63
HFC 8.500 -300 (-3,41) 10,54 0,81
HTC 26.933 +1.833 (+7,30) 7,36 1,11
LMH 600 0 (0,00) -2,24 0,06
MTG 4.200 +400 (+10,53) 17,73 0,68
PCG 0 -5.200 (-100,00) -4,16 0,62
PDT 9.700 0 (0,00) 1,61 0,13
PEG 6.000 0 (0,00) -32,53 1,99
PGC 13.950 +65 (+4,88) 6,62 0,96
PGD 28.500 0 (0,00) 10,67 1,82
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 56,00%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 9,63%
America Limited Liability Company 5,04%
Utilico Emerging Markets Limited 4,99%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt 0,46%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 15/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 06/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 15/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP