Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.900 0 (0,00) 3,22 0,43
BMF 13.900 0 (0,00) 1,40 0,51
CNG 19.100 -10 (-0,52) 6,11 0,95
DDG 27.358 -42 (-0,15) 23,15 2,09
GAS 56.100 +130 (+2,37) 9,02 2,21
GCB 4.200 -700 (-14,29) 4,36 0,26
HFC 8.500 +1.100 (+14,86) 11,75 0,80
HTC 0 -24.200 (-100,00) 6,84 1,01
MTG 1.900 0 (0,00) -3,83 0,32
PCG 0 -5.200 (-100,00) -4,02 0,55
PDT 13.600 0 (0,00) 2,25 0,19
PEG 6.000 0 (0,00) -535,59 1,88
PGC 11.900 0 (0,00) 4,86 0,84
PGD 24.800 +130 (+5,53) 9,55 1,64
PGS 15.015 -285 (-1,86) 10,10 0,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
ENN Energy Holdings 38,89%
Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú 29,53%
Prism Energy International Hong Kong Limited 5,00%
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội 1,16%
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP