Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 6.200 -1 (-0,16) 7,80 0,47
BMF 16.500 0 (0,00) 3,40 0,60
CNG 21.850 -5 (-0,22) 10,49 1,23
DDG 28.055 -45 (-0,16) 65,75 2,27
GAS 72.800 +30 (+0,41) 13,94 2,60
GCB 9.000 0 (0,00) 8,76 0,56
HFC 5.200 0 (0,00) 6,45 0,50
HTC 28.000 -1.000 (-3,45) 7,88 1,14
LMH 900 0 (0,00) -1,79 0,10
MTG 3.900 0 (0,00) 16,46 0,63
PCG 0 -5.300 (-100,00) -10,38 0,62
PDT 10.200 0 (0,00) 1,69 0,13
PEG 6.000 0 (0,00) -21,34 2,04
PGC 17.100 -80 (-4,46) 8,09 1,31
PGD 27.100 +10 (+0,37) 14,81 1,74
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
ENN Energy Holdings 38,89%
Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú 29,53%
Prism Energy International Hong Kong Limited 5,00%
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty Cổ phần 1,16%
Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 21/08/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/06/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP