Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty Cổ phần (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
26/01/2022 EPS Mua 22000 22500
26/01/2022 EPS Mua 22000 22500
26/01/2022 MSBS Mua 25800 25800

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 4.300 0 (0,00) -1,86 0,00
APT 5.100 0 (0,00) -0,22 0,00
ATA 3.700 0 (0,00) -8,74 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -43,01 1,04
AVF 1.800 0 (0,00) -0,73 0,00
BLF 0 -6.500 (-100,00) -11,00 0,48
CAD 3.700 0 (0,00) -11,34 0,00
CAT 25.150 -150 (-0,59) 4,89 1,80
CCA 9.900 0 (0,00) 21,52 0,67
CNA 43.900 0 (0,00) -325,40 4,32
CQN 26.900 0 (0,00) 22,22 2,16
DAT 19.850 -135 (-6,36) 31,62 1,35
DBC 73.700 +70 (+0,95) 8,65 1,77
FMC 49.250 +145 (+3,03) 12,33 1,88
GTN 17.700 +20 (+1,14) 44,42 1,07
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần GTNFOODS 74,49%
Phạm Thị Linh 8,02%
Đỗ Hoàng Phương 7,92%
Công ty Cổ phần Việt Xuân Mới 2,65%
Phạm Thị Hoa 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2021 21/01/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 28/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 03/08/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 26/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 23/06/2021

Xem thêm

TOP