Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 9.100 0 (0,00) 13,55 0,82
DRG 9.600 0 (0,00) 118,72 0,77
DRI 4.399 -1 (-0,02) 15,80 0,39
GER 8.600 0 (0,00) 19,05 0,75
GVR 11.900 0 (0,00) 14,28 0,94
HCD 3.500 -16 (-4,37) 6,67 0,27
HNP 19.700 0 (0,00) 7,10 0,76
HRC 36.300 -265 (-6,80) 138,20 2,05
IRC 9.400 0 (0,00) 24,84 0,90
LNC 10.000 0 (0,00) 80,21 0,97
NHH 42.900 +40 (+0,94) 30,37 3,00
NNG 9.800 0 (0,00) -1,79 0,68
NSG 9.000 0 (0,00) 27,74 0,82
PGN 14.024 +224 (+1,62) 6,36 1,13
PHR 52.200 -70 (-1,32) 12,31 2,55
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Black Horse Investment Fund Ltd 15,35%
Trần Cẩm Tước 7,96%
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn 4,89%
Công ty Chứng khoán Đại Việt 4,43%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2013 02/06/2014
BCTC đã kiểm toán năm 2011 22/05/2012
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2011 02/03/2012
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2011 26/10/2011
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2011 26/07/2011

Xem thêm

TOP