Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 9.200 0 (0,00) 13,96 0,83
DRG 7.300 0 (0,00) 55,03 0,69
DRI 3.832 +32 (+0,84) 7,20 0,33
GER 8.600 0 (0,00) 19,05 0,75
GVR 9.100 +40 (+4,59) 10,96 0,79
HCD 2.420 +15 (+6,60) 3,32 0,19
HNP 39.000 0 (0,00) 14,06 1,51
HRC 34.500 -255 (-6,88) 134,95 1,94
IRC 9.700 0 (0,00) 20,47 0,93
LNC 10.000 0 (0,00) 80,21 0,97
NHH 38.500 +250 (+6,94) 22,94 2,70
NNG 7.109 -291 (-3,93) -1,07 0,50
NSG 12.600 0 (0,00) 38,84 1,15
PGN 12.933 +33 (+0,26) 8,32 1,11
PHR 38.850 +250 (+6,87) 11,74 2,08
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Black Horse Investment Fund Ltd 15,35%
Trần Cẩm Tước 7,96%
Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn 4,89%
Công ty Chứng khoán Đại Việt 4,43%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2013 02/06/2014
BCTC đã kiểm toán năm 2011 22/05/2012
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2011 02/03/2012
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2011 26/10/2011
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2011 26/07/2011

Xem thêm

TOP