Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 10.200 0 (0,00) 144,46 0,98
CFV 21.300 0 (0,00) 87,05 2,06
CPA 8.800 0 (0,00) -29,24 2,00
CTP 6.277 +77 (+1,24) 33,94 0,50
EPC 6.200 0 (0,00) 528,28 0,68
FGL 10.500 0 (0,00) -5,27 1,74
HKT 6.302 +2 (+0,03) -19,44 0,57
IFS 25.700 +500 (+1,98) 9,34 2,07
NAF 29.200 0 (0,00) 26,53 2,27
PCF 5.600 0 (0,00) 54,44 0,70
QHW 20.400 0 (0,00) 6,24 0,98
SCD 18.850 -5 (-0,26) -13,37 0,90
SKH 21.580 +180 (+0,84) 8,78 1,62
SKN 12.026 +26 (+0,22) 15,43 1,16
VCF 257.000 -90 (-0,34) 11,05 4,14
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần FIT Consumer 82,13%
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa sen Việt Nam 5,83%
Trần Văn Lợi 4,51%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 4,01%
Trần Văn Đạt 3,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/06/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 10/03/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 02/04/2015

Xem thêm

TOP