Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 12.100 0 (0,00) 60,02 1,17
CBC 9.700 0 (0,00) 123,91 0,98
CFV 21.300 0 (0,00) 21,36 2,13
CPA 4.800 0 (0,00) -1,89 0,99
CTP 3.008 -92 (-2,97) 5,65 0,24
EPC 6.200 0 (0,00) 7,26 0,13
FGL 11.100 0 (0,00) -7,41 1,29
HKT 3.500 +300 (+9,38) 76,51 0,31
IFS 15.980 -20 (-0,13) 6,23 1,92
NAF 23.000 +50 (+2,22) 22,14 1,91
PCF 6.000 0 (0,00) 131,87 0,79
QHW 17.800 +2.300 (+14,84) 4,99 0,95
SCD 25.000 +60 (+2,45) 12,79 1,08
SKH 19.003 +3 (+0,02) 5,63 1,50
VCF 207.100 +110 (+0,53) 8,09 3,79
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 51,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP