Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 12.100 0 (0,00) 60,02 1,17
CBC 9.700 0 (0,00) 123,91 0,98
CFV 21.300 0 (0,00) 20,72 2,13
CPA 4.800 0 (0,00) -1,58 0,98
CTP 3.963 -137 (-3,34) 4,71 0,33
EPC 6.200 0 (0,00) 7,32 0,68
FGL 11.100 0 (0,00) -7,41 1,44
HKT 0 -6.500 (-100,00) 21,21 0,57
IFS 0 -20.000 (-100,00) 0,00 0,00
NAF 22.100 0 (0,00) 16,99 1,82
PCF 3.700 0 (0,00) 81,32 0,49
QHW 14.200 0 (0,00) 3,98 0,76
SCD 23.000 +10 (+0,43) 20,22 0,98
SKH 19.690 +90 (+0,46) 6,24 1,44
VCF 212.000 +400 (+1,92) 8,29 3,31
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Masan Beverage 65,68%
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh 14,41%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 19/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/03/2017

Xem thêm

TOP