Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 12.100 0 (0,00) 29,70 1,19
CBC 9.700 0 (0,00) 344,37 0,99
CFV 21.300 0 (0,00) 21,36 2,13
CPA 4.800 0 (0,00) -1,89 0,99
CTP 3.200 +200 (+6,67) 6,00 0,26
EPC 6.200 0 (0,00) 7,26 0,13
FGL 11.100 0 (0,00) -9,81 1,23
HKT 0 -3.500 (-100,00) 72,14 0,30
IFS 16.000 +1.600 (+11,11) 6,23 1,92
NAF 23.500 -20 (-0,84) 22,62 1,95
PCF 6.000 0 (0,00) 131,87 0,79
QHW 13.000 0 (0,00) 3,64 0,69
SCD 21.700 -130 (-5,65) 11,10 0,94
SKH 19.024 -876 (-4,40) 5,64 1,50
VCF 200.100 -690 (-3,33) 7,81 3,66
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Masan Beverage 65,68%
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh 14,41%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 19/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/03/2017

Xem thêm

TOP