Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nafoods Group (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
14/12/2018 FPTS Bán Không có Không có
04/07/2018 FPTS Mua Không có Không có
07/09/2017 PHS Mua 32800 32800
07/09/2017 PHS Mua 32800 32800
04/07/2016 MSBS Giữ 27800 27800
07/10/2015 VCSC Không có Không có Không có
07/10/2015 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 12.100 0 (0,00) 60,02 1,17
CBC 9.700 0 (0,00) 123,91 0,98
CFV 21.300 0 (0,00) 20,72 2,07
CPA 4.800 0 (0,00) -3,41 1,05
CTP 4.558 +158 (+3,59) 3,72 0,37
EPC 6.200 0 (0,00) 7,32 0,68
FGL 11.100 0 (0,00) -6,66 1,49
HKT 0 -10.100 (-100,00) 26,11 0,89
IFS 16.755 -545 (-3,15) 11,97 1,70
NAF 23.850 +45 (+1,92) 20,42 1,93
PCF 5.667 -133 (-2,29) 124,56 0,73
QHW 17.555 -145 (-0,82) 4,92 0,94
SCD 23.500 0 (0,00) 36,54 1,03
SKH 23.038 -662 (-2,79) 8,17 1,95
VCF 235.000 +200 (+0,85) 8,51 3,27
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/01/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
International Finance Corporation 25,98%
Endurance Capital Vietnam I Ltd 6,27%
Vietnam Holding Ltd 3,29%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 21/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 03/08/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 31/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 04/06/2020

Xem thêm

TOP