Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
26/10/2017 SHS Mua 41580 41580

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 12.100 0 (0,00) 60,02 1,17
CBC 9.700 0 (0,00) 123,91 0,98
CFV 21.300 0 (0,00) 20,72 2,07
CPA 4.800 0 (0,00) -3,41 1,05
CTP 3.309 -91 (-2,68) 3,79 0,27
EPC 6.200 0 (0,00) 7,32 0,68
FGL 11.100 0 (0,00) -6,66 1,49
HKT 0 -8.000 (-100,00) 26,11 0,70
IFS 17.500 0 (0,00) 12,50 1,77
NAF 21.500 +80 (+3,86) 18,41 1,74
PCF 3.700 0 (0,00) 81,32 0,49
QHW 19.000 +2.000 (+11,76) 5,32 1,01
SCD 24.800 -10 (-0,40) 21,80 1,06
SKH 18.976 -224 (-1,17) 6,01 1,38
VCF 211.000 -200 (-0,93) 8,25 3,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/10/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa 104,48%
Công ty TNHH NHT 22,51%
Công ty TNHH Bao bì Nước giải khát Crown Đồng Nai 20,46%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 3,49%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 30/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 04/09/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 31/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 14/02/2020

Xem thêm

TOP