Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 12.000 0 (0,00) 29,45 1,18
CTP 3.100 0 (0,00) 2,93 0,27
EPC 10.200 0 (0,00) 11,95 0,21
FGL 10.000 0 (0,00) -8,95 0,99
GTC 2.100 0 (0,00) 0,21 0,00
HKT 3.683 +283 (+8,32) 196,19 0,30
IFS 17.320 +20 (+0,12) 10,96 3,90
NAF 18.700 0 (0,00) 25,94 1,52
PCF 10.000 0 (0,00) 74,89 1,31
QHW 13.500 0 (0,00) 18,84 0,78
SCD 31.800 -220 (-6,47) 25,97 1,40
SKH 22.844 -56 (-0,24) 6,86 1,74
SKN 6.773 +73 (+1,09) 10,39 0,73
SKV 24.264 -336 (-1,37) 7,06 1,82
VCF 171.000 -760 (-4,25) 7,59 3,00
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Chuyên nghiệp Việt Nam 11,79%
Nguyễn Kim Anh 4,06%
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 07/11/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 26/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 31/01/2018

Xem thêm

TOP