Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CTP 3.800 0 (0,00) -8,47 0,36
GTC 3.500 0 (0,00) 0,21 0,00
HKT 2.485 +85 (+3,54) -9,58 0,24
IFS 7.000 0 (0,00) 6,19 2,16
NAF 13.400 -15 (-1,10) 15,34 0,94
PCF 10.000 0 (0,00) -177,60 1,32
QHW 32.000 0 (0,00) 3,54 0,84
SCD 24.000 0 (0,00) 80,46 1,08
VCF 150.000 -10 (-0,06) 6,19 3,32
VKD 12.030 +30 (+0,25) -17.340,39 1,24
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/12/2018

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Chuyên nghiệp Việt Nam 11,79%
Nguyễn Kim Anh 4,06%
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 07/11/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 26/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 14/12/2017
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 08/11/2017
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2017 10/11/2017

Xem thêm

TOP