Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 12.100 0 (0,00) 60,02 1,17
CBC 9.700 0 (0,00) 123,91 0,98
CFV 21.300 0 (0,00) 20,72 2,13
CPA 4.800 0 (0,00) -1,59 0,98
CTP 3.805 +5 (+0,13) 4,37 0,31
EPC 6.200 0 (0,00) 7,32 0,68
FGL 11.100 0 (0,00) -7,41 1,44
HKT 0 -6.500 (-100,00) 21,21 0,57
IFS 19.800 0 (0,00) 13,01 2,13
NAF 21.600 -30 (-1,36) 16,84 1,80
PCF 3.700 0 (0,00) 81,32 0,49
QHW 14.200 0 (0,00) 3,98 0,76
SCD 22.950 +40 (+1,77) 19,82 0,96
SKH 19.860 -140 (-0,70) 6,33 1,46
VCF 209.000 -150 (-0,71) 8,23 3,29
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Justwin 12,36%
Công ty Cổ phần Đầu tư Landmarks 5,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 27/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 20/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 24/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 04/02/2020

Xem thêm

TOP