Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 20.245 +45 (+0,22) 2,87 1,25
APS 17.219 +219 (+1,29) 1,76 1,31
ART 4.978 -22 (-0,44) 14,59 0,44
BMS 11.848 +248 (+2,14) 15,56 0,93
BVS 23.478 +278 (+1,20) 8,78 0,78
CSI 87.925 +1.125 (+1,30) 110,22 8,09
DSC 34.271 +1.171 (+3,54) 7.029,41 3,29
EVS 24.497 -3 (-0,01) 4,07 1,27
HAC 8.225 -175 (-2,08) 6,17 0,98
HBS 7.712 +212 (+2,83) 31,73 0,64
IVS 8.695 -5 (-0,06) 16,88 0,85
MBS 20.184 +284 (+1,43) 25,67 1,80
PHS 22.500 +200 (+0,90) 62,58 2,13
PSI 9.014 +214 (+2,43) 86,77 0,81
SBS 10.235 -65 (-0,63) 1.136,12 3,59
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hồ Thị Sương 7,62%
La Mỹ Phượng 6,85%
Nguyễn Thị Thảo 4,96%
TCT Giấy Việt Nam 4,69%
Lê Thị Thanh Bình 4,49%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 27/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 27/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 27/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 27/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 09/05/2022

Xem thêm

TOP