Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 19.432 -68 (-0,35) -69,08 1,71
ART 9.929 -71 (-0,71) 310,00 0,84
BMS 19.347 -353 (-1,79) 5,18 1,25
BVS 31.779 -621 (-1,92) 9,77 1,12
CSI 21.933 -67 (-0,30) 52,06 2,12
CTS 27.300 -100 (-3,53) 10,20 1,83
DSC 18.700 -400 (-2,09) -335,50 1,72
EVS 37.300 -800 (-2,10) 10,09 2,38
FTS 61.700 -80 (-1,28) 17,20 3,52
HAC 12.494 -306 (-2,39) 12,20 1,15
HBS 13.226 +226 (+1,74) 89,70 1,06
HCM 37.500 -55 (-1,44) 13,13 2,39
IVS 11.962 -138 (-1,14) 29,39 1,21
MBS 33.179 -421 (-1,25) 16,69 2,91
ORS 27.691 -409 (-1,46) 15,41 2,49
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hồ Thị Sương 7,62%
La Mỹ Phượng 7,09%
Nguyễn Thị Thảo 4,96%
TCT Giấy Việt Nam 4,69%
Lê Thị Thanh Bình 4,49%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 06/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 05/05/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 29/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 05/11/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 27/07/2020

Xem thêm

TOP