Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ART 2.600 0 (0,00) 6,60 0,24
BMS 3.300 0 (0,00) -5,73 0,30
BSI 8.530 +23 (+2,77) 56,45 0,79
CSI 13.000 0 (0,00) -216,32 1,39
CTS 7.370 0 (0,00) -33,58 0,64
DSC 7.600 0 (0,00) -1.012,16 0,68
EVS 7.200 +100 (+1,41) -47,70 0,61
FTS 15.100 -10 (-0,65) 141,47 0,99
HAC 4.800 0 (0,00) -165,63 0,48
HBS 2.000 0 (0,00) 10,01 0,17
HCM 19.150 -20 (-1,03) 12,97 1,33
IVS 0 -7.000 (-100,00) -7,12 0,72
MBS 9.864 -36 (-0,36) 6,95 0,81
ORS 7.298 +98 (+1,36) 4,02 0,95
PHS 8.300 0 (0,00) 18,08 0,77
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hồ Thị Sương 7,62%
Phan Ngọc Hồng 7,62%
Nguyễn Thị Thảo 7,15%
TCT Giấy Việt Nam 4,69%
Lê Thị Thanh Bình 4,49%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 22/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 16/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 03/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 22/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP