Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 7.549 -451 (-5,64) 12,26 0,68
ART 2.400 0 (0,00) 3,48 0,21
BMS 11.000 0 (0,00) -10,58 0,98
BSI 8.350 +4 (+0,48) 11,10 0,73
CSI 14.000 0 (0,00) 17,85 1,41
CTS 7.550 0 (0,00) 12,77 0,61
DSC 6.346 -154 (-2,37) -93,36 0,57
EVS 0 -7.000 (-100,00) 43,23 0,58
FTS 13.700 -5 (-0,36) 128,35 0,88
HAC 4.800 0 (0,00) 13,48 0,46
HBS 0 -2.200 (-100,00) 13,19 0,19
HCM 20.700 0 (0,00) 12,87 1,46
IVS 6.073 -27 (-0,44) -8,12 0,61
MBS 10.022 -78 (-0,77) 6,97 0,87
ORS 7.279 -21 (-0,29) 3,82 0,92
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/09/2020

Xem thêm

TOP