Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 7.716 +216 (+2,88) 12,53 0,70
ART 2.394 -6 (-0,25) 3,48 0,21
BMS 11.000 0 (0,00) -10,58 0,98
BSI 8.310 -4 (-0,47) 11,05 0,72
CSI 14.000 0 (0,00) 17,85 1,41
CTS 7.510 -4 (-0,52) 12,70 0,61
DSC 6.643 +343 (+5,44) -97,73 0,60
EVS 0 -7.000 (-100,00) 43,23 0,58
FTS 13.550 -15 (-1,09) 126,95 0,87
HAC 4.657 -143 (-2,98) 13,08 0,45
HBS 2.200 0 (0,00) 13,19 0,19
HCM 20.200 -50 (-2,41) 12,56 1,43
IVS 5.984 -16 (-0,27) -7,98 0,60
MBS 9.963 -137 (-1,36) 6,90 0,87
ORS 7.183 -117 (-1,60) 3,77 0,91
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 75,62%
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 6,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 22/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 25/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 04/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 18/10/2019

Xem thêm

TOP