Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 7.627 +927 (+13,84) 13,82 0,69
ART 2.444 -56 (-2,24) 3,48 0,21
BMS 0 -5.900 (-100,00) 0,00 0,00
BSI 8.360 -3 (-0,35) 11,12 0,73
CSI 14.000 0 (0,00) 17,85 1,41
CTS 7.710 +3 (+0,39) 13,04 0,62
DSC 6.400 0 (0,00) -94,16 0,58
EVS 7.100 0 (0,00) 43,85 0,59
FTS 13.900 -20 (-1,41) 130,23 0,90
HAC 4.800 0 (0,00) 13,48 0,46
HBS 2.196 -4 (-0,18) 12,59 0,18
HCM 20.600 -10 (-0,48) 12,81 1,46
IVS 5.467 -33 (-0,60) -7,44 0,56
MBS 9.994 -6 (-0,06) 6,90 0,87
ORS 7.308 -92 (-1,24) 3,84 0,92
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Huỳnh Văn Thành 5,01%
Công ty Cổ phần Sông Đà 9 0,00%
Lê Thành Vinh 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 22/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 16/09/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 03/02/2020

Xem thêm

TOP