Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ART 2.600 0 (0,00) 6,35 0,23
BMS 3.300 0 (0,00) -3,42 0,29
BSI 8.260 -19 (-2,24) 54,66 0,77
CSI 13.000 0 (0,00) -216,32 1,39
CTS 7.390 +2 (+0,27) -33,67 0,64
DSC 7.600 0 (0,00) -1.012,16 0,68
EVS 7.200 0 (0,00) -47,70 0,61
FTS 15.000 +20 (+1,35) 140,53 0,90
HAC 4.800 0 (0,00) -165,63 0,48
HBS 0 -2.000 (-100,00) 10,01 0,17
HCM 19.250 -25 (-1,28) 13,04 1,34
IVS 0 -6.900 (-100,00) -7,01 0,71
MBS 9.944 -56 (-0,56) 7,02 0,82
ORS 7.276 -24 (-0,33) 4,00 0,95
PHS 8.300 0 (0,00) 18,08 0,77
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 23/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 18/05/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 03/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP