Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ART 2.200 +200 (+10,00) 2,69 0,19
BMS 3.100 +400 (+14,81) 3,46 0,27
BSI 8.490 +12 (+1,43) 9,10 0,75
CSI 12.400 0 (0,00) 620,57 1,32
CTS 5.750 +9 (+1,59) 5,33 0,47
DSC 4.600 0 (0,00) -172,99 0,41
EVS 9.000 0 (0,00) 66,34 0,75
FTS 10.300 +10 (+0,98) 5,78 0,59
HAC 4.600 +100 (+2,22) 24,25 0,45
HBS 1.863 -37 (-1,95) 8,17 0,15
HCM 12.700 +80 (+6,72) 8,32 0,90
HFT 16.100 0 (0,00) -95,71 1,66
IVS 6.929 +129 (+1,90) -5,23 0,75
MBS 8.773 -227 (-2,52) 5,55 0,77
ORS 4.564 +564 (+14,10) 3,23 0,65
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Rồng Ngọc 24,00%
Dương Tiến Dũng 23,02%
Trương Thị Mỹ An 23,00%
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 3,00%
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 16/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP