Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 6.789 -11 (-0,16) 11,02 0,61
ART 2.400 0 (0,00) 3,48 0,21
BMS 8.152 +352 (+4,51) -7,84 0,73
BSI 10.350 +25 (+2,47) 13,76 0,90
CSI 14.000 0 (0,00) 17,85 1,41
CTS 7.740 -1 (-0,12) 13,09 0,62
DSC 5.706 -294 (-4,90) -83,95 0,51
EVS 6.100 0 (0,00) 37,67 0,51
FTS 12.900 -10 (-0,76) 7,96 0,83
HAC 5.001 +201 (+4,19) 14,05 0,48
HBS 0 -2.300 (-100,00) 13,79 0,20
HCM 23.000 +10 (+0,43) 14,30 1,63
IVS 5.900 0 (0,00) -7,98 0,60
MBS 11.331 -69 (-0,61) 7,94 1,00
ORS 8.999 -101 (-1,11) 4,73 1,13
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 20/10/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Rồng Ngọc 24,00%
Dương Tiến Dũng 23,02%
Trương Thị Mỹ An 23,00%
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 3,00%
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 15/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 27/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 19/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 31/01/2020

Xem thêm

TOP