Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/09/2021 VDS Mua 60000 60000
28/09/2021 VDS Mua 60000 60000
06/09/2021 BSI Mua 61000 61000
12/08/2021 SSI Không có 47000 47000
27/07/2021 VCSC Mua 45000 45000
20/07/2021 VCSC Mua 45000 45000
23/06/2021 TLSC Giữ 49200 49200
11/06/2021 SSI Mua 50000 50000
31/05/2021 VCSC Mua 45000 45000
31/05/2021 VCSC Mua 45000 45000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.900 0 (0,00) -3,74 0,00
APT 3.600 0 (0,00) -0,15 0,00
ATA 4.200 0 (0,00) -9,92 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -43,01 1,04
AVF 1.200 0 (0,00) -0,49 0,00
BLF 0 -3.600 (-100,00) -3,29 0,27
CAD 1.800 0 (0,00) -5,52 0,00
CAT 22.187 -213 (-0,95) 4,31 1,59
CCA 9.800 0 (0,00) 12,03 0,66
CFC 8.600 +300 (+3,61) -11,56 0,71
CQN 23.950 +850 (+3,68) 16,85 1,85
DAT 27.700 +170 (+6,53) 20,96 1,89
DBC 56.400 -40 (-0,70) 5,28 1,39
FMC 50.700 +30 (+0,59) 11,33 2,01
GTN 18.550 -20 (-1,06) 46,12 1,14
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lâm Mẫu Diệp 4,45%
Mitsubishi Corporation 3,27%
Red River Holding 2,48%
Quỹ Đầu tư Việt Nam 2,48%
Lâm Quang Thanh 2,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2021 18/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 20/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 01/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 21/01/2021

Xem thêm

TOP