Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 16.000 -1.500 (-8,57) 7,58 0,82
CPC 0 -19.000 (-100,00) 7,16 0,96
CSV 17.700 -55 (-3,01) 3,18 0,86
DCI 2.800 0 (0,00) 0,95 0,13
DCM 5.350 -28 (-4,97) 6,63 0,47
DDV 5.871 +71 (+1,22) 151,71 0,68
DGC 20.222 -778 (-3,70) 4,50 0,79
DHB 7.200 0 (0,00) -3,07 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 20,76 0,81
DPM 11.400 -25 (-2,14) 11,81 0,56
HAI 2.770 -20 (-6,73) 56,18 0,25
HPH 5.400 0 (0,00) 2,25 0,42
HSI 1.000 0 (0,00) 8,23 9,02
HVT 0 -37.000 (-100,00) 9,22 1,88
LAS 5.194 -206 (-3,81) 234,04 0,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 65,00%
Công ty Cổ phần Anova 12,18%
Phạm Thị Cúc 5,85%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 26/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 20/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 16/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP