Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/04/2010 DASC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 17.000 +1.600 (+10,39) 8,05 0,87
CPC 16.520 +620 (+3,90) 7,04 0,84
CSV 21.450 +5 (+0,23) 4,07 0,96
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 9.050 +3 (+0,33) 14,32 0,77
DDV 6.008 +8 (+0,13) -48,17 0,70
DGC 39.822 -478 (-1,19) 8,06 1,42
DHB 7.200 0 (0,00) -2,07 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 14.600 +15 (+1,03) 13,26 0,69
HAI 3.260 +21 (+6,88) 116,04 0,28
HPH 3.963 -437 (-9,93) 11,14 0,33
HSI 1.000 0 (0,00) -15,06 5,86
HVT 33.642 +142 (+0,42) 7,87 1,67
LAS 5.908 +8 (+0,14) 277,34 0,54
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ôn Lệ Hồng 18,65%
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 9,38%
Intereffkt Frontier Vietnam Fund 5,66%
Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Đồng Nai 4,87%
Intereffekt Investments Funds N.V. 3,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 07/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 29/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 28/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP