Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/04/2010 DASC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 17.500 -500 (-2,78) 8,29 0,90
CPC 0 -19.000 (-100,00) 7,16 0,96
CSV 18.250 0 (0,00) 3,28 0,89
DCI 2.800 0 (0,00) 0,95 0,13
DCM 5.630 -4 (-0,70) 6,98 0,49
DDV 5.781 +81 (+1,42) 149,38 0,67
DGC 20.496 -504 (-2,40) 4,68 0,82
DHB 7.200 0 (0,00) -3,07 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 20,76 0,81
DPM 11.650 +10 (+0,86) 12,07 0,57
HAI 2.970 -22 (-6,89) 60,23 0,27
HPH 5.400 -100 (-1,82) 2,25 0,42
HSI 1.000 0 (0,00) 8,23 9,02
HVT 0 -37.000 (-100,00) 9,22 1,88
LAS 5.400 0 (0,00) 252,77 0,49
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ôn Lệ Hồng 18,65%
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 9,37%
Intereffkt Frontier Vietnam Fund 5,66%
Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Đồng Nai 4,87%
Intereffekt Investments Funds N.V. 3,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 29/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 28/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 24/03/2016

Xem thêm

TOP