Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
20/04/2010 DASC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 3.300 0 (0,00) 104,06 0,33
BT1 21.300 0 (0,00) 10,09 1,10
CPC 15.600 +100 (+0,65) 6,55 0,83
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 9.990 -26 (-2,53) 10,82 0,82
DDV 5.512 +12 (+0,22) -16,62 0,66
DGC 40.300 -35 (-0,86) 8,18 1,57
DHB 7.200 0 (0,00) -1,76 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 16.400 -50 (-2,95) 9,14 0,77
HAI 2.700 -4 (-1,45) -832,43 0,23
HPH 4.800 0 (0,00) 13,50 0,40
HSI 1.099 -1 (-0,09) -16,55 6,44
HVT 0 -32.900 (-100,00) 10,46 1,69
LAS 6.176 +76 (+1,25) -34,58 0,58
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ôn Lệ Hồng 18,65%
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 9,38%
Intereffkt Frontier Vietnam Fund 5,66%
Công ty TNHH MTV Xây dựng và Cấp nước Đồng Nai 4,87%
Intereffekt Investments Funds N.V. 3,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 07/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 29/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 28/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 24/10/2017

Xem thêm

TOP